Katedra Stratygrafii Ekosystemowej
Skład osobowy

STRONA ARCHIWALNA
(aktualna strona jest tutaj)Kierownik
Prof. dr hab. Grzegorz Racki Kurator Katedry racki@us.edu.pl w.229 p.819
Sekretariat
mgr Grażyna Kisiel sekretariat gkisiel@wnoz.us.edu.pl w.279 p.808
Pracownicy naukowi
dr Tomasz Wrzołek starszy wykładowca wrzolek@us.edu.pl w.322 p.803
dr Wojciech Krawczyński  adiunkt wojtekk@us.edu.pl w.349 p.815
dr Małgorzata Sobstel (urlop) adiunkt naukowy penczek@wnoz.us.edu.pl w.388 p.806
mgr Ewelina Borcuch asystent naukowy eveglider@o2.pl w.377 p.807
Doktoranci
mgr Agnieszka Pisarzowska doktorant ndpisarz@cyf-kr.edu.pl w.377 p.807
mgr Michał Rakociński doktorant rakocińskimichal@wp.pl w.883 p.701
Pracownicy techniczni
Marcin Lewandowski pracownik techniczny mlewand@wnoz.us.edu.pl w.897 p.805
Byli pracownicy
dr Elena Yazykova — obecnie Uniwersytet Opolski      eyazykova@uni.opole.pl
dr Elena Sokiran — obecnie VSEGEI – Sankt Petersburg (Rosja)      spiriferida@mail.ru
dr Michał Zatoń — obecnie Katedra Paleontologii i Biostratygrafii      mzaton@wnoz.us.edu.pl


 

Wykonał W. Krawczyński (2001)