Dr Małgorzata Sobstel
 
 
 

    CV:
 
 
penczek@wnoz.us.edu.pl
 Adresy:

            tel. 0[pfx]32--3689-388,
            fax. 0[pfx]32--291-58-65; Stanowisko i pełnione funkcje: Zainteresowania naukowe: Ważniejsze publikacje:

 
Wykonał W. Krawczyński (2001)