Mgr Michał Rakociński


    CV:
  • 2006 — magister geologii o specjalności paleontologia i stratygrafia (Uniwersytet Śląski) 
 
rakocinskimichal@wp.pl

 

Adresy:

            tel. 0[pfx]32--3689-883,
            fax. 0[pfx]32--291-58-65; Stanowisko i pełnione funkcje: Zainteresowania naukowe: Ważniejsze publikacje i prace archiwalne:

 
Wykonał W. Krawczyński (2006)