Marcin Lewandowski

mlewand@wnoz.us.edu.pl

Adresy:

            tel. [32]3689-897,
            fax. 0[pfx]32--291-58-65; Stanowisko i pełnione funkcje:

Ważniejsze publikacje i prace archiwalne:
Wykonał W. Krawczyński (2001)
strona ostatnio zmieniana 24.04.2003