Profesor dr hab. Grzegorz Racki     CV:
  • 1976 — magister (Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego);
  • 1984 — doktor (Instytut Paleozoologii PAN, Warszawa);
  • 1994 — doktor habilitowany (Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa).
   
 
racki@us.edu.pl