dr Elena Yazykova

        CV:
  • 1987 — magister (St.-Petersburg State University, St.-Petersburg, Rosja) na podstawie pracy pt.: "Biostratigraphy and inoceramids of the Cenomanian-Turonian of Korjakia, North-Eastern Russia"
  • 1993 — doktor – kandidat mineralogicheskikh i geologicheskikh nauk (Moscow State University, Russia) na podstawie pracy pt.: "Biostratigraphy and ammonites of the Maastrichtian of Sakhalin, Far Eastern Russia".
 
 
eyazykova@uni.opole.pl


 
Adresy: Zainteresowania naukowe: Ważniejsze publikacje:
Wykonał W. Krawczyński (1999)