Dr Elena Sokiran
    CV:
  • 1988 — magister geologii (Leningradskii Gornyi Instytut im. G. V. Plekhanova)
  • 2003 — doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii (Uniwersytet ¦l±ski)
 
spiriferida@mail.ru

Adresy:

Zainteresowania naukowe: Ważniejsze publikacje:

Wykonał W. Krawczyński (2001)