Mgr Agnieszka Pisarzowska


    CV:
  • 2001 — magister geologii o specjalności geochemia i mineralogia (Uniwersytet Śląski) 
 
ndpisarz@cyf-kr.edu.pl

 

Adresy:

            tel. 0[pfx]32--3689-476,
            fax. 0[pfx]32--291-58-65; Stanowisko i pełnione funkcje: Zainteresowania naukowe: Ważniejsze publikacje: