Nie o powstaniu życiaZ satysfakcją odnotowując zainteresowanie prasy codziennej problematyką naukową (artykuł "Racki o powstaniu życia" – Dziennik Zachodni, 4.II.2004), chciałbym zwrócić uwagę na kilka nieścisłości:
  • problemy naukowe, o których mowa w artykule, dotyczą wpływu zderzeń Ziemi z bolidami na wielkie wymierania, czyli nagłe wygasanie wielu gatunków organizmów, a nie powstania życia na naszej planecie;
  • przypuszczalne zderzenie z bolidem, które wywołało polemikę uczonych, miało miejsce w dewonie, około 380 milionów lat temu, a nie 38, jak podał DZ.


  • Z poważaniem,

    Tomasz Wrzołek (Uniwersytet Śląski)