Philippe Claeys
Searching for impact fragments across the Eifelian-Givetian boundary


Impakty i masowe wymierania – kilka uwag Tomasza Wrzołka

W swym artykule w Science Ellwood i inni (2003) zajmują się wszystkimi tymi zagadnieniami. Co do dwóch pierwszych punktów nie mam zastrzeżeń, do trzeciego tak – smutne jest przy tym, że wcale liczne grono geologów i geochemików wpada tu w błędne koło, jak to pokazują Hallam i Wignall (1997).
Błędne koło: główny punkt niezgody, w ciekawym skądinąd artykule o poszukiwaniu śróddewońskiego impaktu (Ellwood i inni 1993, z komentarzami Rackiego i Koeberla, 2004 i odpowiedziami do nich, Ellwod i inni, 2004).


Ellwood B. B., Benoist S. L., El Hassani A., Wheeler C., Crick R. E., 2003. Impact ejecta layer from the Mid-Devonian: Possible Connection to Global Mass Extinctions. Science, Vol. 300, pp 1734–1737.
Ellwood B. B., Benoist S. L., El Hassani A., Wheeler C., Crick R. E., 2004. Response to Comment on "Impact ejecta layer [itd.]". Science, Vol. 303, p. 471.
Hallam A., Wignall P. B., 1997. Mass Extinctions and Their Aftermath. Oxford University Press, Oxford.
Racki G., Koeberl C., 2004. Comment on "Impact ejecta layer… [itd.]". Science, Vol. 303, p. 471.

patrz też artykuł w Dzienniku Zachodnim
oraz komentarz do niego dr. T. Wrzołka