Nominacja
Prof. dra hab. Grzegorza Rackiego
4 lipca 2000