Naukometryczne aspekty nauk geologicznychDyskusja wokół zespołu T12
G. Racki:
Geologia polska na przełomie tysiącleci
(w świetle filadelfijskich baz danych)
[Przegląd geologiczny 7/2003]
(pdf202kb)


WYKAZ PUBLIKACJI Z ZAKRESU NAUK GEOLOGICZNYCH, ZEREJESTROWANYCH
W SCI Expanded 2000-2002
Dokumentacja dorobku przodujacych instytucji, ujętych w Tabeli 3
Zestawienie publikacji z pozostałych publikacji

Zestawienia czasowo niedostępne


Informacje wstępne
Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa
Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa - Kraków - Sosnowiec - Wrocław
Instytut Nauk Geologicznych PAN, Kraków - Warszawa - Wrocław
Uniwersytet Śląski, Sosnowiec - Katowice
Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Jagielloński
Politechnika Śląska, Gliwice
Pozostałe instytucjeG. Racki:
Komu bliżej do Filadelfii?
[Przegląd Geologiczny 5/2003]
(pdf 210 kb)


Wykaz cytowań z Science Citation Index Expanded 1996–2002 dla polskich czasopism geologicznych i wyliczenia realnego współczynnika wpływu (RIF) dla poszczególnych lat w kolejności z tabeli 5:


Wykaz cytowań czasowo niedostępny

Acta Palaeontologica Polonica
2002    2001    2000    1999    1998    1997    1996   
Acta Geologica Polonica
Annales Societatis Geologorum Poloniae
Acta Geophysica Polonica
Geological Quarterly
Archiwum Mineralogiczne
Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Earth Sciences
Przegląd Geologiczny
Studia Geologica Polonica
Geologia Sudetica
Mineralogia PolonicaG. Racki:
What is hot in sedimentary research
over the millenium crossroad?

[Acta Geologica Polonica 4/2002]
(pdf 140 kb)