¦wiatowe
magazyny
naukowe

  
   — czasopisma, w których publikowali pracownicy Katedry Stratygrafii Ekosystemowej


Science

National
Geographic

Nature

PNAS

Scientific
American

Naturwissenschaften

— link zmarł

Zbiór około 700-set linków do czasopism z dziedziny Nauk o Ziemi znajduje się tutaj     
wykonał W. Krawczyński (2002)