WFil
WNS
WPiA
WPiP-IPed
WPiP-IPs
WTeol


BIBLIOTEKA

WBiO¦
WMFCh-IM
WMFCh-IF
WIiNoM
WRiTv
Cieszyn

Katedra Stratygrafii Ekosystemowej
Uniwersytet ¦l±ski, Wydział Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60, 41–200 SOSNOWIEC
tel. 032-2918381 w.279 lub 032-3689-279; fax. 032-291-5865

KGP
KPB
KGMP
KGS
KHGI


MUZEUM

KGF
KG
KPPC
KK
KGE
STRONA ARCHIWALNA
KATEDRY STRATYGRAFII EKOSYSTEMOWEJ

aktualna strona www znajduje się pod adresem:
http://zsp.wnoz.us.edu.pl/


¦l±skie dinozaury nie tylko z Krasiejowa

Nasza Katedra po raz trzeci najbardziej efektywnym zespołem badawczym WNoZ U¦


Koło Naukowe
Paleontologów
"Paradoxides"


Materiały pomocnicze
do geologii historycznej

Materiały pomocnicze
do ćwiczeń z paleontologii

PRZEWODNIK
GEOLOGICZNY

po Górnym ¦l±sku

Srocza Góra

Impakty i
masowe wymierania

Naukometryczne
aspekty
nauk geologicznych


Wykonał W. Krawczyński (2001)