Kronika wydarzeń
Katedry Stratygrafii EkosystemowejXX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów PTG
Święta Katarzyna pod Łysicą
10–13 września 2007


Wygłoszono nastepujące referaty i pokazano postery:

Drugiej sesji referatowej przewodniczył prof. dr hab. Grzegorz Racki

ZDJĘCIA Z XX KONFERENCJI NAUKOWEJ PALEOBIOLOGÓW I BIOSTRATYGRAFÓW PTG28 maja – 3 czerwca 2007

Wizyta prof. Daizhao Chena (Instytut Geologii i Geofizyki Chinskiej Akademii Nauk, Pekin) i prace terenowe w Górach Świętokrzyskich.


Polsko-chińska grupa badawcza w Kowali


Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Michała Zatonia
pt. "Amonity z iłów rudonośnych (bajos – baton) Jury Polskiej"

Promotor:
Prof. Dr hab. Ryszard Marcinowski (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci:
Prof. Dr hab. Jerzy Dzik (Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa)
Prof. Dr hab. Edward Głuchowski (Uniwersytet Śląski, Sosnowiec)


24 kwietnia 2007


Stypendium dla mgr Agnieszki Pisarzowskiej

Tegoroczną laureatką w konkursie o stypendia krajowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych została
mgr Agnieszka Pisarzowska,
doktorantka Katedry Stratygrafii Ekosystemowej (na zdjęciu z promotorem, prof. Grzegorzem Rackim).
Uroczystość wręczenia okolicznościowych dyplomów odbyła się 21 kwietnia 2007r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego.


Udział Marcina Lewandowskiego (KSE) i Waldemara Bardzińskiego (KGP)
w 25th SPELEOLOGICAL SCHOOL: KARST AND CRYOKARST
23 marca 2007


Artifical caves on Srocza Góra (Garb Ząbkowicki, Upper Silesia) [poster]
Paleokarst of Srocza Góra (Garb Ząbkowicki, Upper Silesia) [poster]

http://geomorf.wnoz.us.edu.pl/szkolasp1.htm
Zespół w składzie Prof. dr hab. Grzegorz Racki, mgr Waldemar Bardziński i Marcin Lewandowski
opracowali stanowisko dokumentacyjne (wraz ze ścieżką edukacyjną),
opisujące osady środkowotriasowe ze Sorczej Góry koło Strzemieszyc Wielkich.
Pracę wykonano na zlecenie Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.Panorama zimowa zarzuconych łomów
zachodniej części Sroczej Góry


Warstwy gogolinskie
przecięte drobnym uskokiem
w północno-zachodniej części
Sroczej Góry
26 listopada 2006 u Marcina Lewandowskiego zakwitła
Stapelia hirsuta Linnaeus, 1737
Udział prof. G. Rackiego
w 17th International Sedimentological Congress, Fukuoka, Japonia

27 sierpień – 3 wrzesień 2006 r.
Czerwiec 2006

Przyjazd do Polski Prof. Marka Wilsona i Elyse Zaver (The College of Wooster, Ohio, USA)
oraz Prof. Rodneya Feldmanna, dra Carrie Schweitzera and Davida Vaugha (Kent State University, Ohio, USA).W poszukiwaniu konkrecji
hiatusowych w iłach
batonu środkowego (jura środkowa),
Bugaj k/Częstochowy.
Od lewej: Elyse Zaver,
Michał Zaton
i prof. Mark Wilson.


W poszukiwaniu konkrecji
hiatusowych w iłach
batonu górnego (jura środkowa),
Krzyworzeka k/Wielunia.
Od lewej: Elyse Zaver,
Mark Wilson, Michał Zatoń
i Leszek Marynowski


Rodney Feldmann i Michał Zatoń
w kamieniołomie Zalas
podczas poszukiwań
środkowojurajskich krabów.


Kamieniołom Zalas.
Od lewej: Michał Zatoń,
Carrie Schweitzer,
Rodney Feldmann
and David Vaugh.

foto: M. Krobicki

II Wyjazdowa sesja naukowa
"Współczesne problemy badań skał osadowych"

Złoty Potok, 12–14 maja 2006
Udział mgra Michała Zatonia w Palaeontological Association Annual Meeting
jako współautora posteru:
Michał Zatoń, Mariusz Salamon, Andrzej Boczarowski & Sławomir Sitek:
"Tafonomia masowego nagromadzenia artukulowanych wężowideł z wapienia muszlowego (środkowy trias) Polski"

Oxford (Wielka Brytania), 18–21 grudnia 2005
Gmach Muzeum
Historii Naturalnej
Uniwersytetu w Oxfordzie


M. Zatoń
przy posterze


Liasowy szkielet pliozaura
w londyńskim
Muzeum Historii Naturalnej

Patrz także: artykuł w Przeglądzie Geologicznym 04/2006
Wizyta dr. Haralda Tragelehna (Uniwersytet w Kolonii) i dipl. geol. Svena Hartenfelsa (Uniwersytet w Muenster).
25–28 wrzesnia 2005Goście z Niemiec przy poziomie bitumicznym na północnej ścianie kamieniołomu w Kowali
Udział prof. G. Rackiego jako recenzenta w obronie rozprawy doktorskiej Frederica Pujol nt. Chemostratigraphy of some key European Frasnian-Famennian boundary sections (Germany, Poland, France), Uniwersytet w Karlsruhe, RFN.
13 lipca 2005
Czteromiesięczne staże
mgra Michała Zatonia (kwiecień–sierpień) i mgr Agnieszki Piechoty (czerwiec–październik)

w School of Earth and Environment in the University of Leeds (Wielka Brytania)
w ramach stypendium European Commision Research Directorates General Marie Curie Host Fellowship.
kwiecień–październik 2005


Wykład otwarty dra Marka Wrońskiego pt.: "Nierzetelność naukowa w Polsce: wczoraj, dziś, jutro"
oraz uczestnictwo w nim jako moderatora dyskusji prof. G. Rackiego

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
27 kwietnia 2005Od lewej: dr hab. Dariusz Rott, dr Marek Wroński, prof. dr hab. Grzegorz Racki
II Sesja popularnonaukowa
Śląskie dinozaury z Krasiejowa

22 kwietnia 2005

PROGRAM


Wykład prof. G. Rackiego w Instytucie Paleobiologii PAN w Warszawie
nt.: "Przyczyny masowych wymierań i globalnych zdarzeń: więcej pytań niż odpowiedzi"

14 kwietnia 2005


           Wspólne spotkanie wigilijne pracowników
Katedry Stratygrafii Ekosystemowej oraz Katedry Paleontologii i Biostratygrafii

17 grudnia 2004

           
Wyjazd prof. G. Rackiego i dr M. Sobstel do Brukseli w ramach grantu KBN
10 – 15 października 2004
Udział prof. Rackiego w
74-tym Zjeździe Tworzystwa Paleontologicznego Niemiec

i spotkaniu programowym IGCP Project 499 "Devonian land-sea interaction:
evolution of ecosystems and climate" w Getyndze;
z referatem "Late Devonian global changes: seven key questions"
6 – 8 października 2004
Zjazd absolwentów kierunku Geologia o specjalności: paleontologia i stratygrafia
na XXX-lecie Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

Sosnowiec, 1 października 2004XIX Konferencja Paleontologów
Wrocław 16–18 września 2004


Wygłoszono nastepujące referaty i pokazano postery:

 • Prof. Grzegorz Racki: "Zapis zmian środowiskowych w trakcie globalnych katastrof ekologicznych"
 • Dr Tomasz Wrzołek: "Historia koralowców czteropromiennych"
 • Dr Wojciech Krawczyński: "Ślimaki żywetu i franu Gór Świętokrzyskich i ich znaczenie jako wskaźniki facjalne"
 • Dr Wojciech Krawczyński, mgr Agnieszka Piechota, dr Małgorzata Sobstel, dr Elena Sokiran i dr Paweł Filipiak: "Faunistyczne i środowiskowe zmiany na granicy fran-famen w profilu geologicznym Kamienki (centralne pole dewońskie, Rosja)"
 • Mgr Michał Zatoń i dr Michał Krobicki: "Prymitywne kraby z rodziny Prosopidae (Decapoda: Brachyura) z bajosu (jura środkowa) okolic Częstochowy"
 • Dr Paweł Filipiak, dr Wojciech Krawczyński, mgr Agnieszka Piechota, dr Małgorzata Sobstel i dr Elena Sokiran: "Kompleksowe badania paleontologiczne na granicy fran-famen w rejonie Woroneża (Rosja)" [poster]
 • Anna Witek, Iwona Jabłeka i Michał Rakociński (Studenckie Koło Naukowe Paleontologów "Paradoxides"): "Biofacje konodontowe wczesnego franu kamieniołomu Kostomłoty II (Małe Górki) w Górach Świętokrzyskich" [poster]
 • Mgr Michał Zatoń i dr Leszek Marynowski: "Konkrecje kalcytowe z iłów rudonośnych jury polskiej – okna tafonomiczne na bioróżnorodność mórz bajosu" [poster]Udział prof. G. Rackiego w wyprawie Instytutu Paleobiologii PAN na Ukrainę (Podole)
20 maj – 2 czerwca 2004"Masowe wymierania w historii Ziemi"
Konferencja zorganizowana przez Katedrę Stratygrafii Ekosystemowej
i Studenckie Koło Naukowe Paleontologów "Paradoxides"
Sosnowiec, 14 maja 2004Wyjazdowa Sesja Naukowa w ramach jubileuszu 30-lecia WNoZ
"Badania skał osadowych na Uniwersytecie Śląskim
Złoty Potok, 7–9 maja 2004Dewon południowych Chin
Wyjazd prof. G. Rackiego i dr M. Rackiej
w ramach umowy międzyrządowej i współpracy z Uniwersytetem w Pekinie

27 luty – 12 marca 2004Dziennik Zachodni
4 lutego 2004

patrz również komentarz do tego artykułu dr. T. WrzołkaArtykuł prof. G. Rackiego w Science
23 stycznia 2004Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Sobstel
pt. "Stratygrafia dewonu południowo-zachodniej części masywu małopolskiego"

Promotor:
Prof. Dr hab. Grzegorz Racki
Recenzenci:
Dr hab. Hanna Matyja (Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa)
Dr hab. Stanisław Skompski (Wydział Geologii UW, Warszawa)


16 grudnia 2003Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Eleny Sokiran
pt. "Późnodewońskie spiriferidy (Brachiopoda) platformy wschodnioeuropejskiej –
aspekty taksonomii i ekologii"

Promotor:
Dr hab. Andrzej Baliński (Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa)
Recenzenci:
Dr hab. Ireneusz Walaszczyk (Wydział Geologii UW, Warszawa)
Dr hab. Edward Głuchowski (Uniwersytet Śląski, Sosnowiec)


1 grudnia 20032003 GSA Annual Meeting & Exposition
Seattle, Washington


Udział Prof. Grzegorza Rackiego w konferencji z referatem:
TOWARD UNDERSTANDING OF LATE DEVONIAN GLOBAL EVENTS: FEW ANSWERS, MANY QUESTIONS.
2–5 listopada 2003Dewon morawski
Wyjazd naukowy mgr Agnieszki Piechoty w celu opróbowania profili żywetu i franu na Morawach.
22–24 września 2003Wycieczka terenowa po hrabstwie Devon
w ramach realizacji grantu British Council

12–19 lipca 2002r.Erlangen – Norymberga
Wizyta mgr Agnieszki Piechoty w ośrodku badawczym w Erlangen.
25 maj – 6 czerwca 2003Śląskie dinozaury z Krasiejowa
Sesja popularno-naukowa zorganizowana przez Katedrę Stratygrafii Ekosystemowej i Koło Naukowe Paleontologów Uniwersytetu Śląskiego
21 marca 2003
Wizyta zespołu z Uniwersytetu Karlsruhe
marca 2003Nagroda zespołowa JM Rektora I stopnia
Zespół badawczy w składzie: Prof dr hab. Grzegorz Racki, dr Tomasz Wrzołek, dr Maria Racka, dr Elena Yazykova, dr Paweł Filipiak, dr Wojciech Krawczyński, mgr Elena Sokiran otrzymał nagrode JM REKTORA UŚ I stopnia.
1 października 2002
Muzeum w Wiesbaden
Wizyta dra Wojciecha Krawczyńskiego w Muzeum w Wiesbaden.
30 wrzesień – 4 października 2002XVIII Konferencja Paleontologów
Poznań 26–28 września 2002
Wygłoszono nastepujące referaty i pokazano postery:

 • Prof. Grzegorz Racki: "Perspektywy czasopiśmiennictwa geologicznego w Polsce"
 • Dr Tomasz Wrzołek: "Masywne Phillipsastreidae w dewonie Gór Świętokrzyskich"
 • Dr Wojciech Krawczyński: "Studium porównawcze środkowodewońskich faun ślimaków europejskiej części południowego szelfu Laurussii"
 • Dr Elena Yazykova: "Górnokredowe amonity Sachalinu (Daleki wschód Rosji): stratygrafia, paleobiogeografia"
 • Mgr Agnieszka Piechota i mgr Michał Zatoń: "Ramienice późnego triasu Krasiejowa na Śląsku Opolskim" [komunikat]
 • Mgr Agnieszka Piechota: "Mikropaleontologia warstwy kościonośnej w Krasiejowie na Śląsku Opolskim" [poster]
 • Mgr Michał Zatoń: "Frekwencja i zróżnicowanie makrofauny a zmiany środowiskowe w wybranych profilach górnego kampanu doliny środkowej Wisły" [poster]
Konferencję wzorowo przygotował zespół Prof. Jerzego Fedorowskiego,
w szczególności dr Edward Chwieduk, dr Błażej Berkowski, mgr Kamilla Pawłowska oraz mgr Dominik Pawłowski

Dziekujemy!!!28 lipiec — 12 sierpnia 2002
Wyprawa naukowa na centralne dewońskie pole — Voronezh'2002

6 — 30 lipca 2002
Krym'2002

23 czerwca 2001
Pierwsza wycieczka do Krasiejowa

22 września 2001
Druga wycieczka do Krasiejowa


1 październik 2001
Powstanie Katedry Stratygrafii Ekosystemowej
wyodrębnionej z Zakładu Stratygrafii Ekosystemowej Katedry Paleontologii i Stratygrafii
 


Wykonał W. Krawczyński (2001)