ŚLĄSKIE DINOZAURY
NIE TYLKO Z KRASIEJOWA
35-lecie Wydziału Nauk o Ziemi

I Sesja Popularnonaukowa

II Sesja Popularnonaukowa


III SESJA POPULARNONAUKOWA
1 października 2008, godz. 1400

PATRON MEDIALNY
  • Śląskie prajaszczury – stan obecny i perspektywy badań
  • Ewolucja triasowych płazów i gadów w świetle danych ze śląskich stanowisk
  • Ekosystemy i zdarzenia u zarania ery dinozaurów
  • Ciekawostki paleontologiczne nie tylko z triasu rodem

FOTOREPORTAŻ Z SESJI

PROGRAM

Joachim Szulc (Uniwersytet Jagielloński)
Perspektywy wystąpień brekcji kostnych w triasie śląskim – okiem sedymentologa
ABSTRAKT

Magdalena Borsuk-Białynicka (Instytut Paleobiologii PAN)
Wczesnotriasowa fauna kręgowców z krasu stanowiska Czatkowice k/Krzeszowic
ABSTRAKT

Dawid Surmik (Uniwersytet Śląski)
Środkowotriasowe gady morskie Śląska – stan wiedzy i perspektywy badań
ABSTRAKT

Tomasz Sulej (Instytut Paleobiologii PAN), Grzegorz Niedźwiedzki (Uniwersytet Warszawski)
Nowe stanowisko unikatowej fauny kręgowców późnego triasu w Lisowicach k/Lublińca
ABSTRAKT

Maria Racka (Uniwersytet Śląski)
Geochemiczny zapis środowiska życia późnotriasowych kręgowców z Krasiejowa

Krzysztof Książkiewicz (Uniwersytet Opolski)
Czy krasiejowskie metopozaury były kanibalami?
ABSTRAKT

Dorota Konietzko-Meier (Uniwersytet Opolski)
Ważne cechy uzębienia płaza tarczogłowego Metoposaurus diagnosticus z Krasiejowa
ABSTRAKT

Grzegorz Racki (Instytut Paleobiologii PAN)
Czy były wielkie wymierania w późnym triasie?
ABSTRAKT


Kontakt w sprawach technicznych i organizacyjnych:
Marcin Lewandowski, Marcin.Lewandowski@us.edu.pl, tel. 032--3689-897