II SESJA POPULARNONAUKOWA
z udziałem czołowych badaczy, zajmuj±cych się tym zagadnieniem  • ¦l±skie prajaszczury – stan badań


  • Ewolucja triasowych płazów i gadów


  • Zdarzenia, biotopy i ¶rodowiska sprzed 220 milionów lat


  • Ciekawostki geologiczne w sosie własnym


Sesja organizowana przez
Katedrę Stratygrafii Ekosystemowej
i
Studenckie Koło Naukowe Paleontologów "Paradoxides"
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego

22 kwietnia 2005 r.
Aula Wydziału Nauk o Ziemi, Sosnowiec, ul. Będzińska 60Zapraszamy

Prosimy o zgłoszenia grupowe do 31 marca br.
Marcin Lewandowski: tel. 3689-897, mlewand@wnoz.us.edu.pl
Anna Witek: tel. 3689-883, scaphotrigonia@interia.plWięcej informacji na temat Krasiejowa:
Wykopaliska paleontologiczne IP PAN
Triasowe płazy i gady z Krasiejowa
Migawki z I sesji popularnonaukowej