Grzegorz Racki, Waldemar Bardziński, Tomasz Zieliński

Z kamiennej księgi pradziejów Górnego Śląska.
Przewodnik geologiczny

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999.


Ziemia śląska, dzięki swoim bogactwom mineralnym, od wieków była obszarem intensywnego rozwoju górnictwa i związanego z nim przemysłu. Dostępność i różnorodność surowców wynika wprost z budowy geologicznej. Dlatego właśnie region ten, tak obficie obdarzony przez naturę, stanowi intrygujący "poligon" do poznania ogromu zdarzeń i procesów, które wywarły tu swe piętno na przestrzeni wielu milionów lat dziejów geologicznych. Rosnące zainteresowanie problematyką przyrodniczą w ostatnich latach zbiega się jednak z brakiem popularnych wydawnictw. A przecież śląskie kamienie mają dużo do powiedzenia miłośnikom przyrody...
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego – na XXV-lecie jego powstania – przygotowali pierwszy przewodnik geologiczny po Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim. W trakcie ośmiu wycieczek w popularnej formie zaprezentowano ciekawe stanowiska występowania skamieniałości i minerałów. Zapraszamy do czytania otwartej dla każdego księgi przyrody, której pradzieje zapisane są seriami skał.


WycieczkiWycieczka I: Wzgórze Brudzowice-Dziewki.
Tajemnice morza koralowego sprzed 375 mln lat.

Wycieczka II: Kamieniołom Nowa Wioska.
O osadach dwóch mórz w jednym kamieniołomie.

Wycieczka III: Cegielnia w Czerwionce.
Wśród karbońskich puszcz i moczarów.

Wycieczka IV: Kamieniołom w Regulicach.
O dymiących permskich wulkanach.

Wycieczka V: Kamieniołom z Zalasie.
Śledzimy historię "potopu" jurajskiego.

Wycieczka VI: Stary kamieniołom w Zawarpiu.
Gdy Śląsk przypominał Wyspy Bahama.

Wycieczka VII: Kamieniołomy w Ząbkowicach Będzińskich.
W toni i na dnie morza triasowego.

Wycieczka VIII: Kamieniołom w Wysokiej koło Łaz.
Ostańce w białych skalnych czapkach.


Wykonał W. Krawczyński (2001)