Zjazd absolwentów kierunku Geologia
o specjalności: paleontologia i stratygrafia


1 październik 2004


Spotkanie w Sali Rady Wydziału im. Prof. Aleksandra Jachowicza

Przemówienie powitalne prof. Grzegorza Rackiego

Prof. Sonia Dybova-Jachowicz (w środku) w otoczeniu swoich magistrantów, absolwentów i pracowników Wydziału.

Na spotkaniu towarzyskim z Dziekanem WNoZ prof. Jackiem Janią (z prawej) i Prodziekanem d/s Studenckich drem hab. Andrzejem Kowalczykiem (z lewej).

Spotkanie towarzyskie absolwentów

Spotkanie towarzyskie absolwentów

Władze Wydziału z pracownikami WNoZ na spotkaniu towarzyskim

Prof. Sonia Jachowicz w otoczeniu absolwentów rocznika 1984

Prof. Grzegorz Racki w otoczeniu swoich magistrantów.

Najmłodsi absolwenci w foyer nowo otwartej auli.
wykonał W. Krawczyński (2003)