XIX Konferencja Paleontologów
Wrocław
16–18 IX 2004 

Zabytkowy gmach Uniwersytetu Wrocławskiego widziany od strony Odry.

Dr Małgorzata Sobstel i Odra.

Prof. G. Racki wygłasza referat w auli uniwersyteckiej.

Dr M. Sobstel omawia konodonty z kontaktu utworów frańskich i fameńskich na centralnym polu dewońskim w Rosji.

Mgr Michał Zatoń w czasie swojego wystąpienia.

Studenci z SKNG "Paradoxides" przy własnym posterze w czasie sesji posterowej.

Początek wycieczki terenowej na parkingu w Kletnie przed dojazdem do Jaskini Niedźwiedziej.

Nie wszyscy uczestnicy wycieczki wysłuchują prelekcji na temat sytuacji geologicznej Doliny Kletna.

Dr Joanna Haydukiewicz omawia sytuację geologiczną okolicy Kletna.

Muzeum Ziemi koło parkingu w Kletnie.

Dr J. Haydukiewicz omawia sytuację geologiczną Gór Bardzkich w okolicach Czerwieńczyc przy odsłonięciu utworów karbońskich.

Dr Jolanta Muszer (z profilem) oraz dr Joanna Haydukiewicz przy odsłonięciu utworów karbońskich w Czerwieńczycach.

Uczestnicy wycieczki przy odsłonięciu w Czerwieńczycach.

W nieczynnym kamieniołomie na Dzikowcu koło Nowej Rudy.

Dr J. Haydukiewicz wyjaśnia sytuację geologiczną utworów dewonu i karbonu w kamieniołomie na Dzikowcu.

Dr J. Haydukiewicz wytrwale wyjaśnia skomplikowaną sytuację geologiczną w kamieniołomie na Dzikowcu.

Uczestnicy wycieczki przy odsłonięciu diabazów w kamieniołomie na Dzikowcu.

Prof. G. Racki w otoczeniu studentów z KNP "Paradoxides" przy wychodni fameńskich wapieni klymeniowych na Dzikowcu.

Widok ogólny kamieniołomu na Dzikowcu.

Uczestnicy Konferencji przed Rotundą z aulą uniwersytecką.


 

[foto: W. Krawczyński i Paweł Filipiak]


wykonał W. Krawczyński (2004)
strona ostatnio zmieniona 15.12.2004