Śląskie dinozaury nie tylko z Krasiejowa

Sesja popularno-naukowa
zorganizowana przez Katedrę Stratygrafii Ekosystemowej
i Koło Naukowe Paleontologów Uniwersytetu Śląskiego
1 października 2008r.
Aula Międzywydziałowa

Prof. M. Borsuk-Białynicka
(IP PAN)

Dawid Surmik (UŚ)

dr Tomasz Sulej (IP PAN)

mgr Grzegorz Niedźwiedzki (UW)

Marek Błyszcz
(gmina Lisowice)

W przerwie sesji

Anna Wróblewska
(National Geographic)

dr Dorota Konietzko-Meier (UO)

Prof. Grzegorz Racki (IP PAN)

W czasie trwania sesji

Aula Międzywydziałowa

Aula Międzywydziałowa

Rozmowy w kuluarach

Rozmowy w kuluarach

Program sesjiwykonał W. Krawczyński (2008)