¦l±skie dinozaury z Krasiejowa

Sesja popularno-naukowa
zorganizowana przez Katedrę Stratygrafii Ekosystemowej
i Koło Naukowe Paleontologów Uniwersytetu ¦l±skiego
21 marca 2003 r. 
 

Otwarcie sesji. Salę wykładow± na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwesytetu ¦l±skiego w Sosnowcu wypełnili studenci i pracownicy Wydziału oraz go¶cie z Warszawy, Wrocławia, Opola i Krakowa.

Wykład inauguracyjny Prof. dra hab. Jerzego Dzika (IPPAN Warszawa)...

...o obecnym stanie wykopalisk oraz dotychczasowych znaleziskach.

Wypełniona do ostatniego miejsca sala wykładowa.
W pierwszym rzędzie od lewej: prof. T. Zieliński (U¦), mgr D. Majer (UO), doc. E. Olempska (IPPAN), prof. M. Borsuk-Białynicka (IPPAN) oraz prof. A. Elżanowski (UWr).

Mgr Dorota Majer (UO Opole) omawia kapitozaury (płazy tarczogłowe) z Krasiejowa.

Doc. dr hab. Ewa Olempska (IPPAN Warszawa) przedstawia krasiejowskie li¶cionogi i małżoraczki.

Mgr Michał Zatoń (U¦ Sosnowiec) wygłasza referat o triasowych ramienicach.

¦rodowisko życia kręgowców w triasie Krasiejowa na podstawie badań mineralogicznych przedstawia mgr Agnieszka Piechota (U¦ Sosnowiec).

Studentka V roku geologii Halina Jarzyna (U¦ Sosnowiec) omawia wyniki badań sedymentologicznych w odsłonięciu w Krasiejowie.

Po przerwie prof. dr hab. Andrzej Elżanowski (UWr Wrocław) wygłasza referat o rekonstrukcji budowy i życia kopalnych zwierzat.

Sesję kończy wyst±pienie prof. dra hab. Grzegorza Rackiego (U¦ Sosnowiec) o wymieraniu na granicy triasu i jury.

W kuluarach po zakończeniu sesji.

Mgr Karol Sabath (Muzeum Geologiczne PIG Warszawa) w otoczeniu studentów.

[foto P. Filipiak i M. Rakociński]

Program sesji       Więcej informacji na temat Krasiejowa


wykonał W. Krawczyński (2003)
strona ostatnio zmieniona 18.04.2003