¦l±skie dinozaury z Krasiejowa
Sesja popularno-naukowa organizowana przez Katedrę Stratygrafii Ekosystemowej
i Koło Naukowe Paleontologów Uniwersytetu ¦l±skiego
21 marca 2003 r., Wydział Nauki o Ziemi, Sosnowiec, ul. Będzińska 60PROGRAM

1130 — Otwarcie sesji
1135 — prof. dr hab. Jerzy Dzik, mgr Tomasz Sulej (Instytut Paleobiologii PAN, W-wa):
Stan badań nad faun± kręgowcow± triasu Krasiejowa

1230 — Przerwa

1245 — mgr Dorota Majer (Uniwersytet Opolski):
Kapitozaury – wielkie płazy tarczogłowe z triasu Krasiejowa
1305 — doc. dr hab. Ewa Olempska (Instytut Paleobiologii PAN, W-wa):
Li¶cionogi i małżoraczki (skorupiaki) z triasu Krasiejowa
1320 — mgr Agnieszka Piechota, mgr Michał Zatoń (Uniwersytet ¦l±ski):
Ramienice (glony) z triasu Krasiejowa

1340 — Przerwa obiadowa

1430 — mgr Agnieszka Piechota, dr Grażyna Bzowska (Uniwersytet ¦l±ski):
¦rodowisko życia dinozaurów Krasiejowa w ¶wietle wstępnych wyników badań mineralogicznych
1445 — Halina Jarzyna (Uniwersytet ¦l±ski):
¦rodowiska triasu Krasiejowa - okiem sedymentologa

1505 — Przerwa

1520 — prof. dr hab. Andrzej Elżanowski (Uniwersytet Wrocławski):
O rekonstrukcji budowy i życia kopalnych zwierzat
1555 — prof. dr hab. Grzegorz Racki (Uniwersytet ¦l±ski):
Dinozaury a wymieranie na granicy triasu z jur±
1610 — Podsumowanie i zamknięcie sesjiwykonał W. Krawczyński (2001)
strona ostatnio zmieniona 17.03.2003