Krym
6 – 30 lipiec 2002


Symferopol – uczestnicy wyprawy przy pomniku Lenina.

Krajobraz krymski.

Kwiat polskiej i rosyjskiej młodzieży wraz z prowadzącymi w obozie Uniwersytetu Petersburskiego w Trudolubovce.

Namiot zamieszkany przez polską grupę.

Życie w namiocie.

A tak wyglądały niektóre namioty po burzy.

Jaskiniowe miasto (VI-VIII wiek n.e.) na baklińskiej kueście.

Granica kreda/paleogen na baklińskiej kueście.

Kulista intruzja bazaltowa przy trasie Bakczysaraj-Ałupka.

Grupa rosyjsko-polska w Marmurowej Jaskini (pasmo Czatyrdak).

Szata naciekowa w Marmurowej Jaskini.

Na szczycie Czufut-Kale.

Góra Namiot w drodze na Czatyrdak.


wykonali W. Krawczyński & A. Piechota (2004)
strona ostatnio zmieniona 11.03.2004