Udział prof. Rackiego w
74-tym Zjeździe Tworzystwa Paleontologicznego Niemiec
i spotkaniu programowym IGCP Project 499 "Devonian land-sea interaction:
evolution of ecosystems and climate" w Getyndze;
z referatem "Late Devonian global changes: seven key questions"
6 – 8 październik 2004


Silna grupa badaczy dewonu zaangażowana w IGCP 499 – od lewej:
M. Yazdi (Iran), H. Jahnke i E. Schindler (RFN), J. Valenzuela Rios (Hiszpania), C.E. Brett i A.J. Bartholomew (USA) oraz J.C. Liao (Hiszpania).

Specjaliści od konodonów dewońskich: P. Bultynck (Belgia; z lewej) i I. Schuelke (RFN).

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu w Getyndze: wielka płyta wapienia triasowego z liliowcami in situ.

Tak miały żyć liliowce środkowopaleozoiczne – scyfokrynidy.

Symbol uniwersyteckiej Getyngi – gęsiarka.

Urocze uliczki śródmieścia Getyngi.


wykonał W. Krawczyński (2004)
strona ostatnio zmieniona 15.11.2004