Wyjazd prof. G. Rackiego i dr M. Sobstel do Brukseli w ramach grantu KBN
10 – 15 październik 2004


Przed wejściem do Królewskiego Instytutu Nauk Przyrodniczych Belgii.

Dr M. Sobstel konsultuje oznaczenia konodontów z Prof. P. Bultynckiem.

Na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli: prof.prof. A. Preat i G. Racki przy wspólnym posterze.


wykonał W. Krawczyński (2004)
strona ostatnio zmieniona 15.11.2004