Katedra Stratygrafii Ekosystemowej
po raz trzeci najbardziej efektywnym zespołem badawczym WNoZ UŚW tegorocznej ocenie dorobku naukowego jednostek organizacyjnych za lata 2004–2007, będącej podstawą do podziału dotacji na działalność statutową, ponownie wyliczono wskaźniki efektywności. Zgodnie z systemem oceny parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest to dorobek punktowy przypadający średnio na 1 etat w danej jednostce.
Zobacz też karty ocen za lata: , 2004, 2005, 2006 2007

Wykonał W. Krawczyński (2006)