News & Views / January 2017

Report from Poland
by Magdalena Lukowiak / January 2017


Publications on fossil sponges by M. LUKOWIAK:

LUKOWIAK M. 2015. Late Eocene siliceous sponge fauna of southern Australia: reconstruction based on loose spicules record. Zootaxa 3917, 1: 1-65.

LUKOWIAK M. 2016. Fossil and modern sponge fauna of southern Australia and adjacent regions compared: interpretation, evolutionary and biogeographic significance of the late Eocene 'soft' sponges. Contributions to Zoology 85, 1: 13-35.

LUKOWIAK M. 2016. Spicular analysis of surficial sediments as a supplementary tool for studies of modern sponge communities. Helgoland Marine Research 70: 5. doi: 10.1186/s10152-016-0459-6

LUKOWIAK M., PISERA A. 2016. Bodily preserved Eocene non-lithistid demosponge fauna from southern Australia: taxonomy and affinities. Journal of Systematic Palaeontology. Published online.

LUKOWIAK M., PISERA A., O'DEA A. 2013. Do spicules in sediments reflect the living sponge community? A test in a Caribbean shallow-water lagoon. Palaios 28: 373-385.

LUKOWIAK M., PISERA A., SCHLOGL J. 2014. Bathyal sponges from the late Early Miocene of the Vienna Basin (central Paratethys, Slovakia). Paläontologische Zeitschrift 88: 263-277. [title correction!]


Report from Ukraine
by Volodymyr Grytsenko / January 2017


Publications on fossil corals and reefs by V. GRYTSENKO:

GRYTSENKO V. P. 1972. Dva vida favozitid iz ustevskogo gorizonta Podolya. [Two Favositid species from the Ustia horizon in Podolia]. Kievskiy Gosudarstvennyy Universitet, nauchno-issledovatelskiy sektor, Sbornik Nauchnykh Rabot 8 (Materialy po geologii, hydrogeologii, geofizikie i geokhimii Ukrainy, Kazakhstana, Altaya i Sibiri): 13-17, 1 pl.; Kiev. [in Russian]

GRYTSENKO V. 1977. Koralovye rify silura Podolya [The Coral reefs of Silurian of Podolia]. Kievskiy Gosudarstvennyy Universitet, nauchno-issledovatelskiy sektor, Sbornik Nauchnykh Rabot 8 (Materialy po geologii, hydrogeologii, geofizikie i geokhimii Ukrainy, Kazakhstana, Altaya i Sibiri): 13-17, 1 pl.; Kiev, 1977: 5-11. [in Russian]

GRYTSENKO V. 1977. O siluriiskikh korallovykh rifakh Podolii.[About Silurian coral reefs of Podolia] Dep.VINITI, 3619-77: p. 86 [Materials of conference of young scientists of Moscow State University (MGU), Moskwa, 1977. [in Russian]

GRYTSENKO V. 1978. Izvestkovye kaspsuly planul silutiiskikh heliolitoidei [Calcareous capsulae of Silurian heliolitoid planulae]. IV Vsesoyuznyi simposium… Tbilisi: 1978: p. 24. [in Russian]

GRYTSENKO V. 1979. Koraly Silura Podolii i ikh stratigraphicheskoe znachenie.[Corals of Silurian of Podolia and their stratigraphical importance] In: Lithologiya, Stratigraphiya razlichnukh tipov osadochno-vulkanogennykh porod, 1979. [in Russian]

GRYTSENKO V. P. 1980. Iskopaemye kapsuly planul siluriyskikh geliolitoidey [Fossil planular capsules of Silurian Heliolitids]. In: Korally i rify fanerozoya SSSR (B.S. SOKOLOV, ed.); AN SSSR, Otdelenie Geologii, Geofiziki i Geokhimii: 67-68, 199; Nauka, Moskva. [in Russian]

GRYTSENKO V. P. 1980. Izuchennost siluriyskikh korallov yugo-zapada Ukrainskoy SSR.[The Study of Silurian corals of south-west of Ukrainian SSR] In: O.S. VYALOV et al. (eds): Paleontologicheskiye issledovaniya na Ukraine (Materialy I. godichnoy sessii Ukrainskogo Paleontologicheskogo Obshchestvestva, Kiev 3-5 apryelya 1978). Institut Geologicheskikh Nauk AN Ukrainskoy SSR, Ukrainskoe Paleontologicheskoe Obshchestvo: 120-124; Naukova Dumka, Kiev. [in Russian]

GRYTSENKO V. P. 1980. Novy vid korallov (Tabulata) iz Silura Podolya. [new species of tabulate corals from the Silurian of Podolia. Paleontologicheskiy Sbornik 17: 41-44. [in Russian]

GRYTSENKO V. P. 1982. Fatsii i korally silura Podolya [Facies and corals of the Silurian in Podolia]. Novye dannye po stratigraphii i faune fanerozoya Ukrainy (O.S. VYALOV et al., eds): 51-55; Kiev: Naukova Dumka. [in Russian]

GRYTSENKO V. 1983. Rol korallov v obrazovanii organogennykh struktur Silura Volyn'-Podolia. [The corals' role in creation of organogenic structures of Volyn' and Podolia]. All-Union Symposium on corals and reefs, Dushanbe, 1983: 26-27. [in Russian]

GRYTSENKO V. P. 1986. Rasprostranenie organogennykh postroek v razrezakh silura Volyno-Podolii [Distribution of organic buildups in the Silurian sections of Volyno-Podolia]. Fanerozoyskie rify i korally SSSR, Trudy 5. vsesoyuznogo simpoziuma po korallam i rifam, Dushanbe, 1983 (B.S. SOKOLOV, ed.): 209-211; Nauka, Moskva. [in Russian]

GRYTSENKO V. P. 1987. K paleoekologii siluriyskikh korallov Volyno-Podolii [About palaeoecology of the Silurian corals of Volynia-Podolia]. Biostratigrafiya, paleontologiya osadochnogo chekhla Ukrainy (O.S. VYALOV et al., eds): 23-26; Naukova Dumka, Kiev. [in Russian]

GRYTSENKO V. P. 1987. Melkovodnye fatsii i korally silura Volyno-Podolii. [Shallow water facies and corals of the Silurian in Volyn'-Podolia] Institut Geologicheskikh Nauk AN Ukrainskoy SSR, preprint 87-21; 34 pp. IGN AN USSR; Kiev. [in Russian]

GRYTSENKO V. P. 1991. Nakhodki unikalnykh korallov v silure Volyni i Polesya [Records of unicate corals in the Silurian of Volhynia and Polesye]. Paleontologicheskie i biostratigraficheskie issledovaniya na territorii Ukrainy (O.S. VYALOV et al., eds): 44-48, 150, 1 pl.; Naukova Dumka, Kiev. [in Russian]

GRYTSENKO V. 1995. Rifovi ekosystemy na Siluriiskomu etapi rozvytku biosphery [The Reef Ecosystems of Silurian stage of Biosphere development] In: Ecosystems of Geological past (Preprint IGS NAS of Ukraine, 1995): 17-18. [in Ukrainian]

GRYTSENKO V. 1996. Siluriiski rify ta poshuky korysnykh kopalyn na Ukraini [Silurian Reefs and minerals exploration in Ukraine] In: Biostratigraphical studies during minerals' exploration in Ukraine, IGS NAS of Ukraine, Kyiv, 1996: 11-12. [in Ukrainian]

GRYTSENKO V. 1996. Znakhidky koraliv pry geologichniy ziomtsi na Ukraini [Coral discovery during geological prospection in Ukraine] In: Biostratigraphical exploration during minerals prospection in Ukraine, IGS NAS of Ukraine, Kyiv, 1996: pp?? [in Ukrainian]

GRYTSENKO V. 1998. Facialni osoblyvosti rozpovsyudzhennia koraliv syluru Volyn' and Podillia [The facies peculiarities of Silurian corals' distribution in Volyn' and Podillia] In: Paleobiogeografichni doslidzhennia ta problemy stvorennia stratigrafichnykh shkal [Paleobiogeographical studies and problems of stratigraphical schemes creation]; Kyiv 1998: 16-17. [in Ukrainian]

GRYTSENKO V. 2003. Cnidaria distribution on the Silurian shelf of Podolia. Beirichte des Institutes fur Geologie und Palaeontologie der Karl-Franzens-Universitat Graz/Austria 7, 2003, p. 30.

GRYTSENKO V. 2003. Vykorystannia dannykh doslidzhennia knidarii siluru Podillia dlia stratigrafii ta paleoekologii [The use data of Podolian Silurian Cnidaria exploration for Stratigraphy and Palaeoenvironment] In: Theoretical and applied aspects modern phanerozoic biostratigraphy of Ukraine, Kyiv 2003: 59-61. [in Ukrainian]

GRYTSENKO V. 2004. Kyshkovoporozhnynni ta problemy stratigraphii siluru Volyno-Podillia [Coelenterata and Silurian stratigraphy problems of Volyn'-Podillia] In: Phanerozoic stratigraphy problems of Ukraine, Kyiv: 50-54. [in Ukrainian]

GRYTSENKO V. 2007. Distribution of Corals on the Silurian Podolian Shelf. Fossil Coral and Sponges. Öster. Akad. Wiss., Schriftenr. Edwiss. Komm. 17: 185-198.

GRYTSENKO V. 2007. Facialni zony ta kompleksy tabulat. Visnik Kiivskogo natsyonalnigo universitetu im. Tarasa Shevchenka 2007, 40: 6-8. [in Ukrainian]

GRYTSENKO V. 2007. Paleoekologichni oznaky koralov [Palaeoenvironmental features of corals] Problems of Carboniferous stratigraphy. Collected scientific works; Kyiv 2008: pp 148-154. [in Ukrainian]

GRYTSENKO V. P., ISHCHENKO A. A. 1994. Zakonomernosti razvitiya rifovykh ekosistem silura na yugo-zapadnom sklone vostochno-Evropeyskoy platformy [Rules of development of Silurian reef ecosystems of the SW margin of east European platform]. Biosferi geologichnogo minulogo Ukraini (Yu.V. TESLENKO et al., eds): 20-21; preprint 94; IGN NAN Ukraini; Kiiv. [in Ukrainian]

GRYTSENKO V. P., ISHCHENKO A. A., KONSTANTINENKO L. I. 1986. Opyt reconstruktsii Jarugskikh i Malynovetskikh (Silur Podolii) donnykh soobschestv [The attempt of reconstruction of Yaruga and Malynivtsy (Silurian of Podolia) bentic communities] In: The Theory and practice of ecostratigraphy. Tallinn: Valgus; pp 73-79. [in Russian]

GRYTSENKO V. P., ISHCHENKO A. A., KONSTANTINENKO L. I., TSEGELNYUK P. D. 1987. Soobchshestva bentosnykh organizmov silura i nizhnego devona Podolii [The Silurian and Lower Devonian benthic communities of Podillia]. Institut Geologicheskikh Nauk AN Ukrainskoy SSR, preprint 87-04: 11-58, 2 figs; IGN AN UkrSSR; Kiev. [in Russian]

GRYTSENKO V. P., ISHCHENKO A. A., KONSTANTINENKO L. I., TSEGELNYUK P. D. 1990. Paleoekologicheskiy analiz bentosnykh soobshchestv silura i rannego devona Podolii [Palaeoecological analysis of Silurian and Early Devonian benthic assemblages of Podolia]. Paleontologicheskie i biostratigraficheskie issledovaniya pri geologicheskoy semke na Ukraine (sbornik nauchnykh trudov) (O.S. VYALOV et al., eds): 40-46, 1 fig.; Naukova Dumka, Kiev. [in Russian]

GRYTSENKO V., ISHCHENKO A., KONSTANTINENKO L., TSEGELNYUK P. 1999. Animal and plant communities of Podolia: Paleocommunities: A case study from the Silurian and Lower Devonian. Cambridge University Press. New York. Ed. by A. Boucot et J.A.B. Lawson 1999: pp 462-487.

GRYTSENKO V., KISELEVICH A. 2013. Sklad i rozpodil rugoz u stratigrafichnykh pidrozdilakh siluru Volyno-Podillia [The corals composition and distribution in Silurian stratigraphical units of Volyno-Podillia]. Paleontological review 45: 98-107. [in Ukrainian]

GRYTSENKO V., KISELEVICH A. Ye., MAKHMUDI Yu. V. 2012. Biohermy siluru zakhidnoho skhylu Ukrainskogo schita: mynule, s'ogodennia, maibutnie. [Silurian bioherms of Ukrainian shield west slope: past, present, and future] Paleontological review 44: 38-49. [in Ukrainian]

KADLETS N. M., GRYTSENKO V. P. 1993. Investigations of the genus Rhegmaphyllum Wedekind, 1927 based on materials from the Silurian of Podilya. Paleontologicheskiy Sbornik 29: 19-28, 8 figs., 3 pls.; Lvov. [in Ukrainian]

MOTUS M.-A., GRYTSENKO V. 2007. Morphological variation of the tabulate coral Paleofavosites cf. collatatus Klaamann, 1961 from the Silurian of the Bagovichka River localities, Podolia (Ukraine). Estonian Journal of Earth Sciences 56, 3: 143-156.